Czechy
 Czechy
Wzbogacony Uran
 Wzbogacony Uran
Ku przestrodze
 Ku przestrodze
Tak się kończy jazda z niewyłączonym kierunkiem -
Straszna choroba
 Straszna choroba
Trend trzeba podtrzymać
 Trend trzeba podtrzymać
Kto rano wstaje
 Kto rano wstaje
Priorytety
Priorytety